kết nạp thêm hai chiến binh Vios về với ngôi nhà mạnh linh

😵 𝗞𝗲̂́𝘁 𝗻𝗮̣𝗽 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝟬𝟮 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 𝗯𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗜𝗢𝗦 𝘃𝗲̂̀ 𝗻𝗴𝗼̂𝗶 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗠𝗮̣𝗻𝗵 𝗟𝗶𝗻𝗵 👍👍👍

Toàn xe xịn thế này không học ở Mạnh Linh thì học ở đâu nào 😝😝😝

Xách hồ sơ lên và đi tới 04 Lê Thế Hiếu để Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ trải nghiệm ngay đi anh em ơi 🔊🔊🔊

𝑻𝑹𝑼𝑵𝑮 𝑻𝑨̂𝑴 Đ𝑨̀𝑶 𝑻𝑨̣𝑶 𝑽𝑨̀ 𝑺𝑨́𝑻 𝑯𝑨̣𝑪𝑯 𝑳𝑨́𝑰 𝑿𝑬 𝑴𝑨̣𝑵𝑯 𝑳𝑰𝑵𝑯

🏢 Địa chỉ văn phòng : 04 Lê Thế Hiếu, Đông Hà, Quảng Trị

🚦Địa chỉ sân tập lái và sân sát hạch: km6+800 Đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị

📲 𝟎𝟑𝟒𝟐.𝟐𝟓𝟐.𝟕𝟕𝟗 - 𝟎𝟑𝟑𝟐.𝟒𝟗𝟖.𝟎𝟕𝟐

HÌNH ẢNH


𝟎𝟑𝟑𝟐𝟒𝟗𝟖𝟎𝟕𝟐